Εξοπλισμός & Εργαλεία

Φίλτρα 
Κωδ. 1900100
€14,90
Θερμόμετρο Κεριού
-17%
Κωδ. 5300121
€17,60
€14,60
Κωδ. 5300319
€1,30
Κωδ. 5300318
€1,20
Κωδ. 5300217
€9,20
Κωδ. 1900219
€7,90
Κωδ. 5300231
€3,20
Κωδ. 5300247
€5,80
0,06 € / Τεμάχιο
Κωδ. 5300119
€9,30
Κωδ. 8103051
€8,60
Κωδ. 5300190
€22,90
Συσκευη συγκράτησης καλουπιών (Ξυλο/Μέταλλο)
-16%
Κωδ. 5300227
€74,00
€62,50
Κωδ. 5300232
€15,90
Κωδ. 5300220
€1,90
Κωδ. 5300228
€6,90
Κωδ. 5300226
€1,30
Κωδ. 1900240
€19,90
Κωδ. 5300234
€14,50
Κωδ. 5300235
€17,30
Κωδ. 5300239
€18,00
Κωδ. 5300236
€14,50
Κωδ. 5300237
€21,80
Κωδ. 5300238
€18,00
Κωδ. 8101556
€16,45
Κωδ. 8101557
€16,45
Κωδ. 8101558
€16,45
Κωδ. 8101559
€16,45